software implementeren

Onze cases

STRIP Assistant

Een schadelijke cocktail van medicijnen, polyfarmacie geheten, is vooral voor ouderen een groot probleem. Jaarlijks belanden hierdoor duizenden ouderen in het ziekenhuis. Geen wonder dat apotheek en huisarts geacht worden om regelmatig te checken of er bij hun patiënten sprake is van schadelijke polyfarmacie.

Grote problemen
Checken op schadelijke polyfarmacie gebeurt via de ‘STRIP’ methode. Daardoor komt goed in beeld waar de problemen zitten. Helaas kost deze methode al gauw 2 uur per patiënt, waardoor slechts 10% van de ouderen die gecheckt moeten worden, daadwerkelijk gecheckt worden. En als er gecheckt wordt, dan gebeurt dit al gauw ‘tussen de oogharen door’. Dit kost minder tijd, maar komt de kwaliteit niet ten goede. Grote problemen dus.

Implementatie uitdaging
Universiteit Utrecht heeft daarom de STRIP Assistant ontwikkeld, een softwareprogramma dat de tijdsduur sterk bekort en de kwaliteit verhoogt. De STRIP Assistant betekent echter een implementatie uitdaging van jewelste: niet alleen moeten huisarts en apotheker met het systeem leren werken, ook wordt de STRIP Assistant op hun informatiesystemen aangesloten. Bij 3.000 huisartsenposten en bijna 10.000 apothekers moet dat alles zeer soepel en snel verlopen, anders is de implementatie bij voorbaat kansloos.

Juiste strategie
Gefinancierd door de landelijke subsidiegever ZonMW en samen met Universiteit Utrecht en het Julius Centrum, ontwerpt SmartRollout momenteel de juiste implementatiestrategie met alle benodigde materialen. Zo zorgen wij ervoor dat schadelijke polyfarmacie sterk wordt teruggedrongen. Te beginnen in Nederland…

“Met ons software programma STRIP Assistant leveren huisartsen en apothekers betere zorg aan ouderen.
De landelijke uitrol naar 3.000 huisartsenposten
is alleen uitvoerbaar met SmartRollout.”

Remco Spruit (Universiteit Utrecht)