implementatie uitrollen

Cases

Om U 3.0

In de regio Utrecht is het ketenzorgprogramma OM U 3.0 ontwikkeld, waarbij de kwetsbare oudere centraal staat. Huisartsen, wijkverpleegkundigen en welzijnswerkers moeten binnen OM U 3.0 zodanig met elkaar samenwerken, dat medische en welzijnsaspecten optimaal geïntegreerd worden. De implementatie van het programma is een ingewikkelde puzzel, waarbij SmartRollout uitkomst biedt.

Kwaliteit van leven
Om U 3.0 levert proactieve integrale zorg. ‘Proactief’ betekent het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen en ‘integraal’ betekent dat zowel medische als welzijnsaspecten in beeld zijn. Hierdoor belanden ouderen minder vaak in het ziekenhuis of in schrijnende omstandigheden. Het betekent meer kwaliteit van leven voor ouderen en een flinke besparing op de zorgkosten.

De uitdaging
Het vergt een enorme organisatie om medische zorgverleners en welzijnsmedewerkers goed met elkaar te laten samenwerken. Zeker op grote schaal zoals in een stad als Utrecht of (later) landelijk. Dat blijkt ook wel uit het draaiboek dat SmartRollout samen met het Julius Centrum en Huisartsen Utrecht Stad (HUS) heeft ontwikkeld: het bevat maar liefst 4 fases en 13 processtappen met 48 verschillende activiteiten. Allemaal nodig om proactieve integrale ouderenzorg écht van de grond te krijgen.