software uitrollen

Onze Cases

LWPC (Liane Wolfert Personal Coaching en haar team) heeft twee succesvolle methodieken ontwikkeld, gericht op mensen die zich in kwetsbare sociale posities bevinden. Aan de voorkant zijn de programma’s erop gericht om de mensen een zorgeloze en optimale ervaring te bezorgen. Aan de achterkant schuilt een enorme administratie en organisatie.

Bureau LWPC timmert enorm aan de weg met de sociale programma's OpenJeHart en Mantelkring. Voor beide programma's organiseert Bureau LWPC activiteiten zoals wandelingen, themabijeenkomsten en weekenduitjes, waardoor de deelnemers geactiveerd worden en steun ondervinden van de anderen binnen hun groep.

Hele uitdaging

Met inmiddels 22 groepen en meer dan 600 deelnemers in diverse steden, is dat een hele uitdaging. Toch is dat nog maar het begin: het is de bedoeling, dat binnen afzienbare tijd honderden groepen met duizenden deelnemers aan de programma’s zullen deelnemen.

Door de grootschalige uitrol zowel projectmatig als administratief in de SmartRollout software te configureren, kan de backoffice van Bureau LWPC klein blijven. Tegelijkertijd wordt de service aan de deelnemers op grote schaal foutloos uitgevoerd. Bovendien is Bureau LWPC met SmartRollout ‘bestand’ tegen het succes dat er aan komt: een groeiend aantal gemeenten wil de aanpak van LWPC op korte termijn uitgerold zien.

"In rap tempo vragen steeds meer gemeenten om onze sociale programma's Mantelkring en OpenjeHart.
Smartrollout maakt de brede uitrol en vervolgens
blijvend gebruik mogelijk."

Liane Wolfert

(LWPC)