Lagere kosten

Brede uitrolprojecten zijn kostbaar en overschrijden gauw het budget.
SmartRollout geeft minder kosten en meer beheersing.

Het SmartRollout draaiboek wordt hergebruikt in alle deelprojecten. De investering hierin verdient zich ruim terug doorat deze deelprojecten nu maximaal efficiënt en effectief uitgevoerd worden. Dit leidt tot lagere kosten: minder geld, minder inspanning én minder verloren werktijd van alle projectbetrokkenen. Zowel de deelprojectleiders als het overkoepelende projectmanagement werken in de SmartRollout software. Daardoor worden problemen vroegtijdig gesignaleerd en kan pro-actief worden bijgestuurd. Mogelijkheden om tijd en werk te besparen, worden snel breed gedeeld. Zo beheerst u de kosten niet alleen, maar kunt u ze vaak tijdens de uitrol verder reduceren.

Met SmartRollout…
- hergebruikt u het draaiboek en de materialen in alle deelprojecten.
- minimaliseert u de projectbegeleiding.
- minimaliseert u de aanslag op de werktijd van de betrokkenen.
- monitort u real-time en uiterst efficiënt de kosten en effort van alle deelprojecten.
- speelt u met gerichte ondersteuning snel in op complicaties.
- vertaalt u ervaringen in verbeteringen die u direct uitrolt over alle deelprojecten.

Volgende terug