Grotere slaagkans

Veel brede uitrolprojecten lopen vast.
SmartRollout vergroot met een integrale aanpak de slaagkans substantieel.

Met SmartRollout ontwerpt u vooraf een ‘smart’ draaiboek met daarin alle procesmaterialen. Dit wordt door de projectleider van ieder deelproject gebruikt. Met SmartRollout worden vervolgens alle deelprojecten van de brede uitrol effectief uitgevoerd, gemonitord en ondersteund. Deze integrale aanpak leidt tot een veel grotere slaagkans van de brede uitrol.

Met SmartRollout…
- wordt iedere deelprojectleider ‘smart’.
- creëert u het benodigde draagvlak op alle fronten.
- borgt u vooraf de beschikbaarheid van middelen en mensen.
- wordt iedereen bij het project betrokken; niemand wordt ‘vergeten’.
- besteedt de deelprojectleider zijn/haar tijd maximaal aan de menselijke kant van het project.

Volgende Terug