verandermanagement software

Onze cases

Pit Strategie heeft een intensief programma ontwikkeld om de uitstroom bij sociale diensten te maximaliseren. Na eerdere successen in een aantal gemeenten ligt er voor Pit de uitdaging om het programma breed uit te rollen in Nederland.

Pit Strategie adviseert en ontzorgt sociale diensten in de uitvoering van uitstroomprocessen. Daartoe heeft Pit met het programma ‘Jelloo’ een baanbrekende aanpak ontwikkeld, specifiek gericht op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met multi-problematiek. Door het programma worden mensen dusdanig gestimuleerd en getraind, dat een significant aantal mensen alsnog een baan vindt en weet te behouden.

Het vergt een behoorlijke organisatie om allereerst een dergelijk complex programma goed neer te zetten. Daarna is het van belang om in de uitvoering te zorgen voor een consistente kwaliteitsborging. Om dit te mogelijk te maken heeft Pit Strategie alle operationele activiteiten, waaronder contractering, voorbereiding, uitvoering en afronding van het project, in de SmartRollout software geconfigureerd.

Het betreft een uitgebreid proces met vier fases en 43 sub-projecten die cruciaal zijn voor het slagen van het Jelloo programma. SmartRollout geeft grip op dit proces, waardoor Pit Strategie het programma repeterend in kan zetten met behoud van de benodigde hoge kwaliteit.

 

"Wij zorgen bij gemeenten voor een grote uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk. Het implementeren van onze aanpak is erg complex, maar met SmartRollout hebben wij dat onder controle."

Mirjam Robart

(PIT Strategie)